Verksamhetsberättelse

2018

Verksamhetsberättelse

Familjedaghemmet Fyrklövern

Verksamheten

Familjedaghemmet Fyrklövern startade 1 september 2016 som egen anställning i C-företaget. 1 november 2017 övergick det till enskild firma.

Jag som jobbar som dagbarnvårdare heter Jennie Hermansson och bor i Viken, Offerdal.

Jag har under ca 9 års tid arbetat med barn i olika åldrar, från förskola till fritids och skola.

Vi har 6 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år.

På familjedaghemmet erbjuder vi barnen en trygg miljö och att varje barn får utvecklas i sin egen takt.

Jag har en vikarie som heter Erik, han tar hand om dagbarnen om jag eller mina egna barn blir sjuka. Och vi försöker vara ute så mycket som möjligt oavsett väder.

Då vi bor på en bondgård hjälps vi alla åt att utfodra kossorna, mata kaninen och ankorna och på sommaren odlar vi olika grönsaker och sätter potatis.

En favorit för barnen är också att få åka traktor.

Årets arbete

Tema för året som varit bokstäver och lite siffror, men fokus har varit på bokstäverna.

Vi har presenterat hela alfabetet och arbetat utifrån barnens intresse, frågor ,initiativ och ålder.

Vi har letat efter bokstäver och siffror i huset men även ute i naturen, tex hämta 2 kottar, hämta en sak som börjar på bokstaven H m.m.

Vid flera tillfällen har vi letat bokstäver som finns naturligt i skogen, när de upptäckte att pinnarna bildar riktiga bokstäver så blev många barn entusiastiska till detta. Pedagogerna skrev sina namn med hjälp av pinnar och genast var det flera barn som också ville göra det.

Barnen har hjälpt till att klippa ur och färglägga bokstäver som vi sedan plastat in.

Vi har två tavlor med bokstäver och siffror som vi använder på samlingarna där man får peka på bokstäver och ljuda bokstaven.

Reflektion:

Barnen har visat stor nyfikenhet och intresse för att läsa och skriva. Vi har självklart mött barnen på deras nivå och följt deras intresse och nyfikenhet för vårt projekt kring bokstäverna i alfabetet.

I början pratade vi om vad man har bokstäver till, varför det är bra att kunna läsa och varför det är bra att kunna skriva. Barnen vet när det behövs, när det är bra att kunna läsa och vad man har bokstäverna till, det enda problemet är att det är svårt att lära sig alla.

Barnen har tyckt att temat varit roligt och vi ser en stor utveckling hos barnen.

Flera barn har lärt sig att skriva sitt namn och kunna ljuda det.

Verksamheten arbetar utifrån likabehandlingsplanen.

Vi vill ha en verksamhet som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi visar hänsyn och respekt mot varandra. Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång och en unik möjlighet för personlig utveckling och en rikare erfarenhet.

Jag tillsammans med barnen har upprättat några trygghetsregler som vi skrivit upp på ett papper som sitter i lekrummet.

På samlingar går vi igenom reglerna och diskuterar tillsammans hur man är en bra vän och varför vi måste följa reglerna.

Vi har tillsammans kommit fram till att dessa trygghetsregler behövs för att alla ska må bra och känna sig trygga.

Vi kommer skriva nya regler varje år och följa dessa.

Planering

Under 2018 har vi haft 4 planeringsdag för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

Aktiviteter

Vi har haft julfest med alla barn, föräldrar och mor- och farföräldrar. Vi åt gott och barnen bjöd på luciatåg och sång och dans. Och såklart kom tomten förbi med julklappar.

Vi har varit till Vinterstaden 2 ggr och åkt pulka och lekt i snöborgen, grillar hamburgare och druckit varm oboy.

Vi har varit på äldreboendet Hällebo två gånger. Första gången var vi där och påskpysslade och andra gången gick vi luciatåg och pysslade även då, vilket var väldigt uppskattat av både de äldre och personalen.

På måndagar åker vi på öppet kyrkis i antingen Ås eller Nälden.

Nästan varje vecka åker vi till Ede församlingshem där det är öppen förskola med sång och lek.

Vi har haft Vasalopp där alla som kan åka skidor har gjort den, de mindre barnen blev dragna i pulka av pedagogerna. Det avslutades med diplom och medalj och sedan korvgrillning ute till lunch.

På våren kläckte vi upp egna ällingar, äggkläckaren stog i hallen så även föräldrarna fick ta del av händelseförloppet. Sedan fick ällingarna bo inne tills dom blev lite större och började gå med dom stora ankorna.

På hösten fick vi en kull med kaninungar, det är var nog årets största händelse för barnen. Dom tyckte det var så kul att se dom små liven och även hjälpa till att mata dom varje dag, och gosa såklart.Vi har behållt 2 av ungarna och barnen pratar ofta om när dom föddes.

Arbete gentemot Lpfö 98, reviderad 2016

  • Vi kollar, känner och samtalar om sniglar, maskar och nyckelpigor.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

  • Vi har rörelse till musik samt olika lekar på gymnastiken.

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande"

  • Färger och former. Formmonstret lär oss färger och former , läge och riktning.

" Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning,och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

  • Den 21/3 är vi delaktiga i Rocka sockarna för allas lika värde.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning"

Fortbildning

Jennie har gått en kurs i hjärt- och lungräddning för barn och vuxna, och även lärt sig hur en hjärtstartade fungerar.